வியாழன், 7 ஜூன், 2012

ஸ்ரீ கோமதி அஷ்டகம்


ஸ்ரீ குருப்யோ நம  :
(ஸ்ரீ ஆதி சங்கரபகவத்பாதாள் இயற்றியது)
சங்கரநயினார் கோவில் ஸ்தல மஹாத்மியம்

பூகைலாசே மனோக்யே புவன வ்ருதே
நாக தீர்த்தோப கண்டே ரத்னபராஹாரமத்யே 
ரவிசதுர்ச மஹாயோகபீடே நிஷண்ணம்
ஸம்ஸார   வ்யாதி வைதயம் சகலஜனனுதம்
 சங்க பத்மார்ச்சிதாங்க்ரீம் 
கோமத்யம்பாஸமேதம் ஹரிஹரவபுஷம் 
ஸ்ரீ சங்கரேசம் நமாமி 

ஸ்ரீ ஆதி சங்கர பகவத்பாதாள் அருளியது 
ஸ்ரீ கோமதி அஷ்டகம் 

லக்ஷ்மீவாணீ  நிஷேவிதாம் புஜபதாம் 
லாவண்ய சோபாம், சிவாம் 
லக்ஷ்மீ வல்லப பத்மஸம்பவநுதாம் 
லம்போத ரோல்லாஸினீம் 
நித்யம் கெளசிக வந்த்ய மானசரணாம்  
ஹ்ரீங்கார மந்த்ரோஜ்வலாம் 
ஸ்ரீ புன்னாக வநேச்வரஸ்ய மஹிஷீம் 
த்யாயேத் ஸதா  கோமதி (1)

தேவீம் தாநவராஜ தர்பஹரிணீம் 
தேவேந்த்ர ஸம்பத் ப்ரதாம் 
கந்தர்வோரக யஷ ஸேவிதபதாம்
ஸ்ரீ சைல மத்யஸ்திதாம்
ஜாதீ சம்பக மல்லிகாதி குஸுமை
ஸம்சோபிதாங்கிரி  த்வாயாம் 
ஸ்ரீ புன்னாக வனேச்வரஸ்ய மஹிஷீம் 
த்யாயேத் ஸதா கோமதி (2)

உத்யத்கொடி விகர்த்தனத்யுதி நிபாம் 
ஔர்வீம்   பவாம்  போநிதே 
உத்யத் தாரக நாத்துல்ய வதனாம் 
உத்யோதயந்தீம் ஜகத் 
ஹஸ்தர்யஸ்த சுகப்ரணாள ஸஹிதாம் 
ஹர்ஷப்ரதாம் அம்பிகாம் 
ஸ்ரீ புன்னாக வனேச்வரஸ்ய  மஹிஷீம் 
த்யாயேத் ஸதா கோமதி (3)

கல்யாணீம் கமணீ யமூர்த்தி சகிதாம் 
கர்ப்பூர தீயோஜ்வலாம் 
கர்ணாந்தாயத லோசனாம் களரவாம்
காமேஸ்வரீம் சங்கரீம் 
கஸ்தூரீ திலகோஜ்வலாம் சகருணாம்
கைவல்ய ஸௌக்யப்ரதாம் 
ஸ்ரீ புன்னாக வனேச்வரஸ்ய  மஹிஷீம் 
த்யாயேத் ஸதா கோமதி (4)

வைடூர்யாதித ஸமஸ்ரத்ன கசிதே 
கல்யாண ஸிம்ஹாஸனே  
ஸ்தித்வா சேஷஜனஸ்ய பாலனகரீம் 
ஸ்ரீ ராஜ ராஜேஸ்வரீம்
பத்தாபீஷ்ட பலப்ரதாம் பயஹராம் 
பண்டஸ்ய யுத்தோத்ஸுகாம் 
ஸ்ரீ புன்னாக வனேச்வரஸ்ய  மஹிஷீம் 
த்யாயேத் ஸதா கோமதி (5)

சைலாதீச ஸுதாம் ஸரோஜ நயநாம்
ஸர்வாக வித்வம்ஸினீம்  
ஸன்மார்க்க ஸ்திதலோகரக்ஷ ஜனனீம் 
ஸர்வேச்வரீம்  சாம்பவீம் 
நித்யம் நாரத தும்புருப்ரப்ருதிபி 
வீணா விநோதஸ்திதாம் 
ஸ்ரீ புன்னாக வனேச்வரஸ்ய  மஹிஷீம் 
த்யாயேத் ஸதா கோமதி (6)

பாபாரண்ய தவானவாம் ப்ரபஜதாம் 
பாக்யப்ரதாம் பக்திதாம் 
பக்தாபத்குலசைல போதன பவிம்
ப்ரத்யஷ  மூர்த்திம் பராம் 
மார்க்கண்டேய பராசராதி முனியி 
ஸம்ஸ் தூயமானாமுமாம் 
ஸ்ரீ புன்னாக வனேச்வரஸ்ய  மஹிஷீம் 
த்யாயேத் ஸதா கோமதி (7)

சோராரண்யா நிவாஸினாம்  ப்ரதிதினம் 
ஸ்தோத்ரேண  பூர்ணாந நாம்
த்வத்பாதாம் புஜஸக்த பூர்ணமனஸாம் 
ஸ்தோகேத ரேஷ்ட ப்ரதாம் 
நாநா வாத்யவைச்ச சோபிதபதாம் 
நாராயணஸ்யானுஜாம்  
ஸ்ரீ புன்னாக வனேச்வரஸ்ய  மஹிஷீம் 
த்யாயேத் ஸதா கோமதி (8)- சுபம்- 


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக