ஞாயிறு, 10 ஜூன், 2012

தேன் துளி                                                             

"ரு காரியம் கடினமாக இருக்கிறது என்பதற்காக அதை விட்டுவிடக் கூடாது. மாறாக , அது கடினமாக இருப்பதற்குத் தக்க , நாம் அதிக உறுதியாக இருந்து அதில் வெற்றி பெற வேண்டும். "
                                                                                                        -  ஸ்ரீ அரவிந்த அன்னை 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக