செவ்வாய், 14 பிப்ரவரி, 2012

ஸ்ரீ மஹாகணபதி - ருண விமோசன ஸ்தோத்ரம்

கடன்களை தீர்க்க உதவும் 
ஸ்ரீ மஹாகணபதி 
 ருண விமோசன ஸ்தோத்ரம் 

( இந்த ஸ்தோத்திரத்தை தபசுமலை ஸ்ரீ கௌசிக ஆசிரம ஆன்மிக மலரில் கண்டேன். அவர்களுக்கு நன்றி.அனைவரும் பயன் பெற இங்கே  கொடுக்கப்பட்டு  உள்ளது.  )

  ஸ்ரீ குருப்யோ நம :
  ஸ்ரீ கணேசாய நம : 
 
ஓம் ஸ்மராமி தேவ தேவேசம் வக்ரதுண்டம் மஹாபலம்
ஷடாக்ஷரம் க்ருபாசிந்தும் நமாமி ருண முக்தயே ! (1)

ஓம் ஏகாக்ஷரம் ஏகதந்தம் ஏகம்ப்ரம்ம ஸ்நாதனம் 
ஏகமே வாத் விதியம் ச  நமாமி ருண முக்தயே ! ( 2 )
ஓம் மஹாகணபதிம் தேவம் மஹா ஸத்வம்    மஹாபலம் 
மஹா விக்ன ஹரம் சம்போ நமாமி ருண முக்தயே ! (3)

ஓம் க்ருஷ்ணாம்பரம்  க்ருஷ்ணவர்ணம்  
க்ருஷ்ணகந்தானுலேபனம்  கிருஷ்ண ஸர்போப  வீதம் ச 
நமாமி ருண முக்தயே ! (4) 

ஓம் ரக்தாம்பரம் ரக்தவர்ணம் ரக்தகந்தானு லேபனம் 
ரக்தபுஷ்ப ப்ரியம் தேவம் நமாமி ருண முக்தயே ! ( 5 )

ஓம் பீதாம்பரம் பீதவர்ணம் பீதகந்தானு லேபனம் 
பீதபுஷ்ப ப்ரியம் தேவம் நமாமி ருண முக்தயே ! ( 6 )  

ஓம் தூம்ராம்பரம் தூம்ரவர்ணம் தூம்ரகந்தானு லேபனம்  
ஹோம தூப ப்ரியம் தேவம் நமாமி ருண முக்தயே ! ( 7 )

ஓம் பாலநேத்ரம் பாலசந்திரம் பாசாங்குச தரம் 
விபும் சாமராலங்  க்ருதம் தேவம்  நமாமி ருண முக்தயே ! ( 8 )

இதம் து  ருணஹரம் ஸ்தோத்ரம் ஸந்த்யாயாம்ய படேந்நர
ஷண்மாஸாந்  யந்த ரேணவ 
 ருண முக்தோ   பவிஷ்யதி  
இதி ஸ்ரீ ருண விமோசன மஹாகணபதி ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் (8)

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக